E-Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı(Tezsiz)

      Bilindiği üzere turizm, emek-yoğun bir sektör olup, özellikle orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında çalışanların da genellikle turizm alanı dışında kariyer yapmış olmaları nedeniyle zaman zaman yönetim sıkıntılarının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışma saatleri de bu açığı kapatabilecek bir yüksek lisans programına devam edebilmelerine olanak vermemektedir. Nitelikli insan kaynağı, deneyimin yanı sıra eğitimin de beraberinde olmasını gerektirdiğinden, tezsiz e-konaklama işletmeciliği yüksek lisans programı sektörün gereksinimi olan nitelikli insan kaynağının yanı sıra, eğitimli yöneticileri de sektöre kazandıracaktır. Günümüz koşullarına uygun, elektronik ortamlar, hızlı internet, video konferans sistemi ve web ortamında yapılacak dersler programımızın amacına uygun bir eğitim sağlayacağını ortaya koymaktadır. Sıralanan bu amaçlar çerçevesinde programımızın hedefleri, Turizm sektörüne üst düzey yönetici adaylarını yetiştirmek. Turizm sektörünün alt sektörleri olan, konaklama, seyahat ve yiyecek ve içecek alt sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli yönetici sayısının artmasına katkı sağlamak. Öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunmak olarak sıralanabilir.

      Programın amacı profesyoneller, yöneticiler ve geleceğin yöneticileri eğitim gereksinimlerini karşılamak için, ve sektöre uygun olacak bir eğitim sağlamaktır.

Turizm fakültesi web sitesi için tiklayiniz.

* Kayıt şartlarını görmek için tıklayınız.

* Ders listesini görmek için tıklayınız.

* El tanıtım broşürü için lütfen tıklayınız