Yöneticiler İçin Bankacılık Ve Finans Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Internet üzerinden Yöneticiler İçin Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans programı adaylara kendi seçtikleri finans alanında uzmanlaşma imkânı sunmaktadır. Bu uzmanlık alanlardan bazıları, şirket finansmanı, yatırım değerlendirmesi, proje finansmanı, finansal yatırımlar, uluslararası finans, risk değerlendirmesi, tüketici kredileri, bireysel finansman ve konutsal mortgage kredileri gibi finans alanlarını içermektedir. Program mezunları finans ve bankacılık alanında en güncel bilgilere sahip ve bu bilgileri geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı, yaratıcı, analitik düşünme ve iletişim becerilerini sahip yöneticiler olarak yetişeceklerdir.

Internet üzerinden Yöneticiler İçin Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı 4 zorunlu ve 3 seçmeli ders olmak üzere toplam 7 ders, bir seminer ve bir yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

  1. Eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı ve tarihli bir başvuru formu: Online Başvuru Formu. (Internet üzerinden Yöneticiler İçin Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans programı kodu 51G dir)
  2. Üç referans mektubu (DAÜ mezunları için gerekli değildir)

  3. Üniversite seviyesinde alınmış tüm dersleri gösteren bir “resmi” not belgesi (transkript) (başvuru için elektronik kopya olabilir, kabul sonrası kayıt sırasında aslı istenir).

  4. Üniversite veya eşdeğer kurumlardan alınan diplomaların noter tasdikli fotokopileri (başvuru için elektronik kopya olabilir, kabul sonrası kayıt sırasında aslı istenir).

  5. Adayların ilgili alanda lisans derecesine sahip olmaları ve lisans derecelerinin an az 4 üzerinden 2.50 veya üzeri olması

  6. Adayların en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmaları.

  7. Özgeçmiş (CV)

  8. Varsa akademik (ALES, GRE) yeterlik sınavları sonuç belgeleri. (TC vatandaşı olup diploma denkliği başvurusu yapmayı planlayan adaylar için ALES’ten Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.)

  9. İngilizce (TOEFL veya eşdeğeri) yeterlik sınavlarının sonuç belgeleri.

Zorunlu Dersler (Dört Zorunlu + Seminer + Tez)

DERS KODU DERS ADI
BANK 501 Aktif ve Pasif Yönetimi
FINA 503 Yatırımlar
FINA 517 Şirket Finansmanı
FINA 521 Yatırım Değerlendirmesi
FINA 500 Tez
BANK 598 Seminer

Seçmeli Dersler (3 Seçmeli Ders)

DERS KODU DERS ADI
BANK 504 Bankacılık ve Finansta Araştırma Metotları
FINA 522 Proje Finansmanı, Risk ve Paydaş Analizi
FINA 623 Gelişmiş Sermaye Bütçesi
FINA 530 Tüketici Davranışları ve Finansal İhtiyaçlar
BANK 515 Pazarlama
BANK 555 Muhasebe
FINA 551 Tüketici Kredileri
FINA 552 Konutsal Mortgage Kredileri
FINA 558 Kişisel Finansman
FINA 578 Sigorta ve Emeklilik
FINA 570 Yatırım Fonları: Uluslararası Bakış
BANK 545 Finansal Ürünler ve Hizmetler
FINA 535 Bankacılık Finansal Yönetimine Giriş