Duyuru - Öğrenme Yönetim Sistemi ve MS Teams Hakkında

Değerli öğretim elemanlarımız,

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde, üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin dijital (sayısal) imkânlar kullanılarak çevrimiçi olarak yapılması kararı alınmıştır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimize sağlanacak olan öğrenme öğretme ortamının zengin içerik, etkinlik ve materyallerle desteklenmesi beklenmektedir. Çevrimiçi ortamda verilecek olan derslerin Eşzamanlı (Senkron) ve Eşzamansız (Asenkron) olarak planlanması ve her iki yöntemi içermesi gerekmektedir. Derslerin Senkron etkinlikleri, MS Teams üzerinden ders programımıza bağlı kalarak öğrencilerle gerçekleştireceğiniz canlı dersler/görüşme saatleri olarak yürütülecektir. Asenkron etkinlikleri de senkron olarak işlenmiş olan derslerin videoları ve önceden ders ile ilgili olarak hazırlamış olduğunuz materyaller (video, ders notları, ders ile ilgili tamamlayıcı bilgiler, çalışma belgeleri, quiz, forum, proje, vb.) şeklinde olmalıdır.

Derslerinizin yürütülmesi ve materyal geliştirmeye yönelik olarak sizlerle http://emuonline.emu.edu.tr/index.html ve http://emuonline.emu.edu.tr/ins_videos_guidelines.html adreslerinden (içerisinde bulunduğumuz sayfa) video ve kılavuzlar paylaşılacaktır.

Önümüzdeki öğretim yılında siz öğretim elemanlarımızdan beklentimiz aşağıda sunulmuştur:

  1. Derslerinize ait tüm içerikler düzenli bir şekilde Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinde yer almalıdır. Öğrencilerimizin öğrenme yönetim sistemini kullanmaları özendirilmelidir.
  2. Derslerinize ait tüm içeriklerin paylaşımı ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin ÖYS’de yapılması gerekmektedir.
  3. ÖYS’de oluşturulmuş olan derslerinizde ders izlencesi ve ders ile ilgili bilgiler öğrencilerle dönem başında paylaşılmalıdır. Eşzamansız olarak sunulacak olan içeriklerin, her hafta için düzenli olarak olabildiğince çok eğitsel içeriğin(dersle ilgili videolar, ders sunumu, okuma metinleri, araştırma konuları, kitap bölümleri vb.) öğrencilere sağlanması esastır.
  4. Öğrencilere düzenli olarak ders takiplerini sağlamak üzere, ödev, tartışma, quiz, proje vb. etkinlikler planlamalı ve ders saatleri dışında da öğrencileri ders ile ilgili aktif kılmaya özen gösterilmelidir.
  5. Canlı ders saatlerinde ders programlarında yer alan ders saatlerine bağlı kalınmalıdır. Canlı derslerin bitiminden sonra öğrencilerle paylaşılması beklenmektedir. Öğretim elemanlarımız ders bitiminde kaydını almış oldukları dersin videosunu bilgisayarlarına indirip, onedrive’a yükleyip, ÖYS üzerinde ders linkinin öğrencileri ile paylaşmalıdır.
  6. Derslerimizin yoklamaları ÖYS üzerinde yer alacak şekilde planlanmalıdır. Tercihen öğrencilerimizin ÖYS’de yoklamaları doldurmaları, canlı derslerde de MS Teams uygulamasına eklenmiş olan katılımcı listesini indirerek saklanması ve ÖYS sistemi ile karşılaştırılıp kontrol edilmesi önerilmektedir.
  7. Çevrimiçi ortamlarda öğrencilerinizden çok daha fazla soru gelme ihtimalini göz önünde bulundurmalı, öğrencilerin sorularına olabildiğince hızlı yanıtlamaya özen göstermeli, derslerimizde de öğrencileri aktif kılacak ve etkileşimi artıracak yöntemlerin aranmasına dikkat edilmelidir.
  8. Derslerinizle ilgili her türlü talep ve ihtiyaçlarınızla ilgili olarak Uzaktan Eğitim Enstitüsü ile iletişime geçebilirsiniz.

Hatırlatma 1: ÖYS üzerinde dersimize ait “ders ayarlarını düzenle” bölümünde ders adı ve ders kısa adı gibi değişiklikleri yapmamalıyız. Söz konusu bilgiler portaldan otomatik olarak alınıp oluşturulmaktadır. Dolayısı ile değişiklik yapmanız halinde dersiniz bir sonraki güncellemede yeniden oluşturulacağından hiç ekleme yapılmamış gibi görülecektir.

Hatırlatma 2: ÖYS üzerindeki derslerimiz portal ile senkron çalışacağından, portalda yapılan değişiklikler öğrenci ekleme/çıkarma, öğrenci grup değiştirme vb. işlemleri sistem tarafından yapılacaktır. Değişiklikleri görüntülenebilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Söz konusu değişiklikler MS Teams’e yansıtılmayacaktır. MS Teams’deki değişikliklerin öğretim elemanları tarafından manuel olarak yapılması gerekecektir.

ÖYS ve MS Teams Destek Kılavuzları ve Videoları